• Ranija

Ranija

Preuzmite PDF katalog


∅ mm 630 690
H mm 320 335
V lit. 60.0 80.0


• dobro prenosi toplotu
• potpuno je otporno na sve hemijske uticaje u procesu pripremanja hrane
• ne izaziva alergijske reakcije
• lako i jednostavno održavanje
• metalne ručice i ručice od nerđajućeg čelika su otporne na visoke temperature
>

• Pre prve upotrebe posuđe operite toplom vodom i deterdžentom za pranje posuđa, isperate i osušite.
• Nemojte zagrevati praznu posudu jer usled pregrevanja može doći do topljenja emajla i oštećenja posude i grejnog tela.
• Ukoliko se prazna posuda pregreje, ne prelivajte je hladnom vodom jer može doći do otpucavanja emajla, sklonite je sa grejnog tela i pustite da se lagano ohladi.
• Preporučujemo da punite 2/3 zapremine posude radi lakšeg rukovanja prilikom spremanja hrane.
• Koristite krpu ili platnene zaštitne rukavice prilikom upotrebe zagrejane posude.


Lako se čisti i održava:

• Možete koristiti sva sredstva za čišćenje emajliranog posuđa, pa i sredstva sa abrazivnim materijalima.
• Ukoliko dođe do zagorevanja hrane, zagoreli sadržaj prelijte vodom i ostavite da omekša, da biste ga lakše otklonili, pa onda operite posudu.
• Nemojte čistiti posuđe agresivnim hemikalijama kao što su visoko koncentrisani rastvori sode ili kiselina.
• Nataloženi kamenac možete otkloniti rastvorom belog sirćeta i vode u odnosu 1:1.

Šta još treba znati o emajliranom posuđu:

• Velika tvrdoća površine omogućava korišćenje svih vrsta pribora.
• Pre odlaganja na otpad, razdvojite pojedine delove, klasifikujte ih i odložite za reciklažu ili kao komunalni otpad prema važećim lokalnim propisima grada/ opštine.

Zdravstvena ispravnost emajliranog posuđa Metalac overena je od strane akreditovanih laboratorija i proizvođač je nosilac sertifikata ISO 9001 i ISO 14001.