logo Metalac Posuđe

Uvoznici Adria region

UVOZNIK ZA BIH
UNITEHNA D.O.O., Rade Junjaša bb, 78252 Glamočani;
TRŽNICA A.D. Tržnička 11, 78000 B. Luka;
NERA PROMET D.O.O. Svetog Save bb, 75445 Bratunac;
BUDUĆNOST D.O.O. Donja Trnava, 76330 Ugljevik, ZEUS D.O.O. Subotička 1, 78000 B. Luka;
ONOGOŠT D.O.O. Glasnička 17, 71350 Sokolac;
ZVORNIČANKA D.O.O. Svetog Save 2, 15318 Zvornik;
BMD NEVESINJE D.O.O. Ustanička bb, 88280 Nevesinje; BINGO D.O.O. Bosanska poljana bb, 75000 Tuzla;
ROBOT GENERAL TRADING CO Sarajevo, Rajlovačka cesta 41, 71000 Sarajevo;
NINA D.O.O. Kreševska cesta 40, 71250 Kiseljak;
PENNY PLUS doo, Igmanska b.b. 71320 Vogošća; FAREL DOO, Rakovička cesta 120,71210 Ilidža;
EKRO PROMET D.O.O. Gnojnica bb, 75308 Lukavac;
MARS 97 D.O.O. Kurta Schorka 24, 71000 Sarajevo;
KONZUM D.O.O. Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo;
BELAMIONIX D.O.O. Cerik bb, 76100 Brčko Distrikt;
TEHNOSTAR D.O.O. Posušje, Fra Grge Martića 13, 88240 Posušje;
MEGAPLAST DOO, Dobošnica, 75308 Lukavac.

UVOZNIK ZA HRVATSKU
METALAC HOME MARKET DOO, Ul. Slavenskog 1 , 10 000 Zagreb. tel. 01 3090092, fax. 01 3023722

UVOZNIK ZA SLOVENIJU
PROFAS DOO, Mariborska 76, 3000 Celje, tel. +386 3 491 5360

UVOZNIK ZA CRNU GORU
METALAC MARKET PODGORICA, Simona Ivanova 1, 81000 Podgorica, tel. +382 20 662 580

UVOZNIK ZA MAKEDONIJU
ТД КУКУНЕШ ДООЕЛ Разме Малески 39, 6330 Струга,tel. +389 46 780 003